Socialització de llibres de text i material escolar

Llibres de text socialitzatsLa Socialització de llibres de text i material escolar, és un projecte en el qual s’involucren tots els membres de la comunitat educativa, és a dir, professors, famílies i alumnes. Es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar els llibres que a final de curs es troben en bon estat. La nostra escola ha tingut, des fa temps, un projecte de socialització de material escolar divers:

 • Material fungible (folis, llàpis, colors,…)
 • Material d’aula (regles, compàs, jocs educatius,…)
 • Material didàctic i de consulta (llibres de lectura per a les biblioteques d’aula, llibres del projecte de Filosofia i del Projecte de Ciències, diccionaris,…)
 • Llibres de text
 • Altres materials didàctics elaborats pel professorat
 • Material de Psicomotricitat
 • Jocs de pati

Els objectius d’aquest projecte són:

 • OBJECTIU ECONÒMIC: estalviar costos per a les famílies
 • OBJECTIU EDUCATIU: fomentar els aspectes didàctics (compartir i conservar els llibres i el material) i convertir els llibres en eines educatives, en comptes de ser objectes de consum.
 • OBJECTIU MEDI-AMBIENTAL: reduïr els residus generats sense perdre qualitat, educant alhora en el manteniment d’un sistema sostenible.

Tot plegat, defineix les característiques d’aquest projecte:

 • COMPARTIT: Participa tota l’escola, tot i que a cada cicle es socialitzen diferents materials i llibres
 • PROGRESSIU: Garantim la renovació i la qualitat dels llibres que ja tenim socialitzats i anar ampliant la llista de llibres, en anys successius
 • ECONÒMIC: Utilitzem la subvenció de la Generalitat per comprar el fons de llibres (sense cost per a les famílies), i a canvi hem establert una quota de manteniment  (5€) de la socialització, que ens permet garantir la renovació dels exemplars que es malmeten
 • FLEXIBLE: Cada curs, el Claustre de professors estudiarà quins llibres es poden socialitzar
 • UNIVERSAL: Tots els alumnes de l’escola s’en beneficiaran, com passa ara, de la socialització de material fungible, de consulta i didàctic (de P-3 fins a 6è de primària). En quant als llibres de text són els alumnes de primària els beneficiaris principals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *